top of page

תודה מקרב לב.

רכישה זו מסייעת לנו לעזור

לילדים ולתושבים בקונגו לחיות!

לפרטים נוספים על פעילות העמותה בלינק 

bottom of page